50+ jaar ToornendPartners

ToornendPartners is onder de naam IPO op 1 augustus 1971 opgericht door ir. Rob Toornend. Sindsdien hebben we bouwmanagement gevoerd over veel nieuwbouw-, renovatie en restauratieprojecten die sterk in omvang en complexiteit verschillen: overheidsgebouwen, projecten op Schiphol, theaters, musea, kantoorgebouwen, ziekenhuizen en klinieken. In 2021 bestonden we 50 jaar. Om het rijke verleden van ons bureau te laten zien, hebben we een tijdlijn gemaakt van onze meest bijzondere projecten en gebeurtenissen.

1971-1980

1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | 2011-2020 | 2021-

Oprichting IPO
Oprichting IPO

Op 1 augustus 1971 heeft de civiel ingenieur Rob Toornend samen met onder andere enkele oud-collega's van de Dienst der Publieke Werken Amsterdam b.v. Ingenieursburo voor Projektservice en Organisatie, kortweg IPO, opgericht. "IPO heeft all-round kennis en ervaring met betrekking tot alle soorten gebouwen, uitbreidingsplannen en stadsvernieuwingsprojecten." Het bureau met…
Lees verder

Provinciehuis Drenthe
Provinciehuis Drenthe

De eerste opdracht voor projectmanagement ontving IPO van het Provinciaal Bestuur Drenthe voor de bouw van het provinciehuis in Assen. De stichtingskosten bedroegen 23 miljoen gulden. De oplevering was in het voorjaar 1973. De bouw was vóór het gestelde tijdstip gereed en de kosten waren binnen het budget gebleven. In…
Lees verder

Amstelhof Amsterdam (De Hermitage)
Amstelhof Amsterdam (De Hermitage)

IPO verzorgde het gehele projectmanagement voor de aanpassingen aan het gebouw van Verpleeghuis Amstelhof, het bekende monument aan de Amstel. De werkzaamheden omvatten de begeleiding bij de programmering, bij het ontwerp, de voorbereidingen en tijdens de uitvoering. In 1978 werden de werkzaamheden afgerond. Het verpleeghuis telde 346 bedden. De laatste…
Lees verder

Het Zonnehuis Beekbergen
Het Zonnehuis Beekbergen

Begin jaren '70 bleek dat het bestaande verpleeghuis niet meer voldeed aan de toen geldende eisen. IPO heeft in overleg met de gebruikers het Programma van Eisen geschreven voor een nieuw verpleeghuis met 120 bedden. Tijdens de voorbereidingen en tijdens de uitvoering verzorgde IPO het projectmanagement. In oktober 1976 werd…
Lees verder

Slotervaartziekenhuis Amsterdam
Slotervaartziekenhuis Amsterdam

In 1975 is het Slotervaartziekenhuis opgeleverd. IPO heeft het projectmanagement verzorgd bij de realisatie om te zorgen dat het nieuwe ziekenhuis binnen budget en volgens planning werd gerealiseerd. Het ziekenhuis bevatte 700 bedden op een brutovloeroppervlak van 54.000 m2. Koningin Juliana heeft de eerste paal in 1971 geslagen en op…
Lees verder

NCM Amsterdam
NCM Amsterdam

IPO Management en IPO Consulting hebben sedert 1972 voor de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM) gewerkt. IPO Consulting stelde de Programma's van Eisen op voor verbouw en nieuwbouw aan de Keizersgracht en Wolvenstraat te Amsterdamen en IPO Management verzorgde het projectmanagement. Na de ingebruikname in 1980 heeft de NCM kantoren aan…
Lees verder

Provinciaal kantoor Utrecht
Provinciaal kantoor Utrecht

In opdracht van het provinciebestuur heeft IPO het uitgebreide programma van eisen opgesteld voor het nieuwe provinciaal kantoor van Utrecht. In 1978 verhuisde het Provinciehuis vanuit het stadscentrum naar het nieuwe gebouw aan de Pythagoraslaan 101 in Rijnsweerd. De omgeving bestond indertijd vooral uit laagbouw zodat IPO vanuit de bouwopgave…
Lees verder

Kabeltelevisie Den Haag
Kabeltelevisie Den Haag

De aanleg van een kabeltelevisienet is een bijzonder project. Voor de begeleiding van de voorbereiding en de uitvoering is IPO onder meer ingeschakeld in Den Haag. In de periode van 1978 tot 1982 was met de aanleg een investering van 120 miljoen gulden gemoeid. IPO heeft daarna ook de aanleg…
Lees verder

Residentie Zandvoet, De Panne (B)
Residentie Zandvoet, De Panne (B)

Residentie Zandvoet in De Panne (België) is een kleinschalige ontwikkeling. Het betreft een gebouw met zeventien moderne appartementen aan de kust vlakbij de Franse grens. Dit project is een voorbeeld van goede inpassing en bouwen voor de markt. De kennis van de onroerendgoed- en bouwmarkt wordt niet een-twee-drie verkregen. Voor…
Lees verder

Hoofdbureau Politie Den Haag
Hoofdbureau Politie Den Haag

De voorbereidingen en de uitvoering van het nieuwe hoofdbureau van de politie in Den Haag zijn intensief door IPO begeleid. Het nieuwe bureau bood ruimte aan circa 760 politiefunctionarissen en aan politiematerieel. Het project had een omvang van circa 34.000 m2 vloeroppervlak met een grote verscheidenheid aan speciale ruimten. Het…
Lees verder

1981-1990

1971-1980 | … | 1991-2000 | 2001-2010 | 2011-2020 | 2021-

CIOS Bloemendaal
CIOS Bloemendaal

In opdracht van de gemeente Bloemendaal heeft Toornend & Partners in 1981 een onderzoek uitgevoerd betreffende de omvang en de mogelijke locatie voor een droge sportaccommodatie in de gemeente Bloemendaal. De sporthal was bedoeld voor gezamenlijk gebruik door de school voor sportopleiding CIOS en de gemeente Bloemendaal. Op 1 januari…
Lees verder

Nieuw centrum Houten
Nieuw centrum Houten

De ontwikkeling van het centrum in Houten betekende het realiseren van 10.000 m2 winkels, 416 woningen, een bibliotheek, een sporthal en een zwembad. Op basis van een uitgebreid pakket voorwaarden zijn turnkey-aanbiedingen aan projectontwikkelaars gevraagd. De gemeente bood een huurgarantie voor zwembad en sporthal en was de koper voor de…
Lees verder

Arno-Moeseldreef Utrecht
Arno-Moeseldreef Utrecht

Indien een gebouw moet worden gerenoveerd is er vaak sprake van achterstallig onderhoud en behoefte aan kwaliteitsverbeteringen. Voor dit complex van woningen aan de Arno-Moeseldreef heeft Toornend & Partners – IPO voor het verbeteringsplan vijf modellen opgesteld oplopende van een eenvoudige tot een aanzienlijke verbetering. Op basis daarvan is een…
Lees verder

De Trappenberg Huizen
De Trappenberg Huizen

Toornend & Partners – IPO heeft de renovatie en nieuwbouw van Revalidatiecentrum De Trappenberg volledig voorbereid en uitgewerkt: zowel in de programmafase, de schetsplanfase en de bestedingsgerede fase, inclusief aanbesteding, als in de uitvoeringsfase. Tot de advieswerkzaamheden behoorden onder andere het opstellen van de projectorganisatie, het definitieve PvE en het…
Lees verder

Stadhuis Muziektheater Amsterdam
Stadhuis Muziektheater Amsterdam

Na vele financiële tegenslagen en vertragingen werd Toornend & Partners – IPO begin 1985 bij het project Muziektheater Amsterdam ingeschakeld. De taak was om zekerheid te verschaffen over de mogelijke oplevering en het daadwerkelijk realiseren van die oplevering. Op basis van gedetailleerde netwerkplanningen is vastgesteld dat in het Muziektheater op…
Lees verder

PGGM Daalsesingel, Utrecht
PGGM Daalsesingel, Utrecht

Het kantoorgebouw aan de Daalsesingel te Utrecht is door het pensioenfonds PGGM op tekening gekocht van de projectontwikkelaar. Bij de aankoop werd Toornend & Partners door PGGM ingeschakeld en tot en met de oplevering heeft Toornend & Partners de contractbewaking verzorgd, inclusief de kwaliteitscontrole op uitwerking van het bestek en…
Lees verder

Gemeentehuis Houten
Gemeentehuis Houten

In Houten is een bouwblok gerealiseerd met daarin het gemeentehuis, een verhuurkantoor, woningen en een parkeergebouw op basis van een realisatie-overeenkomst. Toornend & Partners – IPO heeft gezorgd dat aan de overeenkomst een goede specificatie, inclusief het programma van eisen, ten grondslag lag. Na een voorselectie zijn drie studieopdrachten verstrekt…
Lees verder

Gemeentehuis Bernisse
Gemeentehuis Bernisse

In augustus 1988 betrok de fusiegemeente Bernisse haar nieuwe raadhuis. Dit gebouw is tot stand gekomen volgens de nog steeds meest toegepaste procedure: het formuleren van de doelstellingen, het uitvoeren van een locatiestudie, het opstellen van een programma van eisen, het bestuderen van volledige nieuwbouw versus uitbreidingen, het ontwerpen en…
Lees verder

Stadsschouwburg Haarlem
Stadsschouwburg Haarlem

In opdracht van het college van B en W van de gemeente Haarlem heeft Toornend & Partners – IPO onderzocht aan welke voorwaarden naar aard en omvang de schouwburg in Haarlem zou moeten voldoen en welke mogelijkheden er zijn om die voorwaarden te realiseren, met name ook bij een locatie…
Lees verder

1991-2000

1971-1980 | 1981-1990 | … | 2001-2010 | 2011-2020 | 2021-

Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

In september 1989 startte het onderwijs aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Nederlands jongste universiteit verzorgde toen de wetenschappelijke ambtsopleiding tot humanistisch geestelijk werkende. De universiteit had twee panden op het oog voor de toekomstige huisvesting en schakelt Toornend & Partners – IPO in voor advies: koopopties worden verlengd,…
Lees verder

Theater Carré
Theater Carré

Koninklijk Theater Carré, in 1887 geopend als circustheater, heeft in verhouding tot de zaal een opmerkelijk klein toneel. Tussen stallen en zaal werd begin 1900 een toneelvloer van circa 10 bij 10 m gebouwd. Tot eind jaren zestig voldeed het toneel met omliggende ruimten volledig. Het toneel van het theater…
Lees verder

Gemeentekantoor Pijnacker
Gemeentekantoor Pijnacker

In 1992 is Toornend & Partners gevraagd om een huisvestingsplan op te stellen voor alle gemeentelijke activiteiten in de gemeente Pijnacker. Deze activiteiten betroffen de gemeentelijke diensten, de ambtenaren en publieksdienst, de brandweer en de gemeentewerf. Het advies van Toornend & Partners is integraal overgenomen. Bij de uitwerking tot en…
Lees verder

Noord-Zuidlijn Amsterdam
Noord-Zuidlijn Amsterdam

In oktober 1993 heeft Toornend & Partners van het Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam opdracht gekregen een plan van aanpak ten behoeve van de Noord/Zuidlijn op te stellen. Aansluitend waren er advieswerkzaamheden ter ondersteuning van de projectmanager voor het op gang brengen van de ontwerpwerkzaamheden voor de Noord/Zuidlijn: het opstarten van opdrachtgeverbureau en…
Lees verder

Felix Meritis Amsterdam
Felix Meritis Amsterdam

De sociëteit Felix Meritis (gelukkig door verdiensten), opgericht ter bevordering van de kunsten en wetenschappen door de gegoede burgerij van Amsterdam, betrok in 1787 het gebouw Felix Meritis aan de Keizersgracht. Het is een van de mooiste monumenten in Amsterdam uit de 18e eeuw. Het was jarenlang het culturele middelpunt…
Lees verder

Centraal Museum Utrecht
Centraal Museum Utrecht

De gemeente Utrecht was al een tijd bezig met uitbreidingsplannen voor het museum. De plannen bleken steeds te kostbaar en er was geen draagvlak. In 1995 heeft de gemeente Toornend & Partners gevraagd om te adviseren hoe het project verder gebracht kon worden. Na een projectevaluatie met aanbevelingen heeft de…
Lees verder

Productiemanagement DNO Amsterdam
Productiemanagement DNO Amsterdam

De producties van De Nederlandse Opera (DNO) in Het Muziektheater werden steeds omvangrijker. DNO kreeg daarom behoefte aan betere beheersing van het productieproces. DNO heeft Toornend & Partners gevraagd om de toepasbaarheid van de principes van het projectmatig werken op het productieproces te onderzoeken. Als pilot is gekozen voor de…
Lees verder

Brede school Pijnacker
Brede school Pijnacker

In opdracht van de gemeente Pijnacker is een scholencomplex gerealiseerd op de Vinex-locatie Delfgauw. Toornend & Partners heeft als gemandateerd opdrachtgever het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces begeleid en aangestuurd binnen de gegeven kaders van kwaliteit, tijd en kosten. Het in 2002 in gebruik genomen complex bestaat uit drie basisscholen: een…
Lees verder

Ambtswoning Amsterdam
Ambtswoning Amsterdam

De ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam is een monumentaal grachtenpand aan de Herengracht met historische stijlkamers, representatieve vergaderruimen, een gastenverblijf en de woning van de burgemeester. Tijdens de restauratie zijn deze ruimten in de oorspronkelijke staat van de 17e eeuw teruggebracht. Toornend & Partners heeft het Programma van Eisen…
Lees verder

Souterrain tramtunnel Den Haag
Souterrain tramtunnel Den Haag

De realisatie van de Haagse Tramtunnel kwam in 1998 stil te liggen als gevolg van lekkages in de bouwput bij de Kalvermarkt. Toornend & Partners heeft op verzoek van de gemeente in 1999 een team van deskundigen samengesteld en begeleid om op basis van risicoanalyses oplossingen te bedenken. Vervolgens heeft…
Lees verder

Muziektheater Amsterdam
Muziektheater Amsterdam

Het Muziektheater (1986) is een internationaal toonaangevend theater. Om dit kunnen blijven, is eind jaren ’90 besloten om de toneeltechniek volledig te renoveren om aansluiting te behouden op zowel artistieke als arbotechnische ontwikkelingen. De eerste renovatiestap betrof de mechanisering van de handtrekkenwand. Het Muziektheater heeft Toornend & Partners gevraagd om…
Lees verder

2001-2010

1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | … | 2011-2020 | 2021-

Theater de Veste Delft
Theater de Veste Delft

Theater de Veste (1996) is een middelgroot theater met een zaal met 520 zitplaatsen. Vanwege nieuwe arbonormen ter beperking van fysieke belasting in theaters moest de toneelhijsinstallatie (trekkenwand) worden gemechaniseerd. Eind 2001 heeft ToornendPartners de gevolgen van deze regelgeving geïnventariseerd. Het inventarisatierapport is gebruikt om bij de gebouweigenaar, de gemeente…
Lees verder

Gemeentewerf en brandweerkazerne Bernisse
Gemeentewerf en brandweerkazerne Bernisse

Binnen de fusiegemeente Bernisse is een grote efficiency- en professionaliseringsslag doorgevoerd voor de verschillende diensten die de afdeling Openbare Werken van de gemeente levert. Passend bij de geoptimaliseerde dienstverlening is nieuwbouw voor de gemeentewerf/milieustraat en de brandweerkazerne gerealiseerd. De basis hiervoor is in 1998 gelegd in het Programma van Eisen…
Lees verder

Theater De Vest Alkmaar
Theater De Vest Alkmaar

Theater De Vest in Alkmaar is diverse keren aangepast vanwege gewijzigde inzichten en gebruik. De voorlaatste grote verbouwing in 2001 omvatte de aanpassing van publieksruimten in het voorhuis. In 2001 is tevens een integrale arborisicoinventarisatie verricht. Daarbij zijn knelpunten naar voren gekomen. Om deze duurzaam op te lossen, moest de…
Lees verder

Muziekmakerscentrum Amsterdam
Muziekmakerscentrum Amsterdam

In Amsterdam is het muziekmakerscentrum, muzyQ, gerealiseerd in opdracht van Stichting Orfeos Studio (S-O-S). Het is een multifacilitair centrum voor muziekbeoefening met onder meer werk- en oefenruimtes, een restaurant, opnamestudio’s en een grote en kleine zaal voor optredens. Toornend & Partners heeft S-O-S sinds 2004 begeleid en sturing gegeven aan…
Lees verder

A-theater Middelburg
A-theater Middelburg

De gemeente Middelburg startte in 2003 met de nieuwbouw van het A-theater. Begin 2005 traden verzakkingen in de omgeving op omdat de diepe bouwput niet waterdicht bleek. Er werd gevreesd voor het einde van het project. De gemeente heeft Toornend & Partners ingeschakeld om te adviseren over vervolgstappen. Het resultaat…
Lees verder

Museum Boijmans Van Beuningen
Museum Boijmans Van Beuningen

In aansluiting op de actuele museale visie en de verzelfstandiging van het museum begin 2006, heeft ToornendPartners een verscheidenheid aan projecten begeleid waaronder het optimaliseren van het entreegebied, het uitvoeren van groot onderhoud, het vernieuwen van de beveiliging en de restauratie van het Van der Steurgebouw. In voornoemde visie wordt…
Lees verder

Stadswerf Amsterdam Zuidoost
Stadswerf Amsterdam Zuidoost

Stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft besloten om de afdelingen Beheer en Handhaving samen in een nieuw gebouw te huisvesten. ToornendPartners heeft eerst onderzocht welke locaties hiervoor het meest geschikt zijn. Vervolgens heeft ToornendPartners met de toekomstige gebruikers het Programma van Eisen opgesteld en daarna de selectie van het ontwerpteam verzorgd. Het…
Lees verder

Nederlands Architectuurinstituut Rotterdam
Nederlands Architectuurinstituut Rotterdam

Het Nederlands Architectuurinstituut (Nai) in Rotterdam is een platform, museum, bibliotheek en collectiegebouw in één. In de afgelopen jaren is een groeiend publiek bereikt met educatieprogramma’s, manifestaties en debatten. Om het gebouw geschikt te maken voor deze rol was een verbouwing van het entreegebied noodzakelijk. De verbouwing creëerde niet alleen…
Lees verder

Koningin Emmaschool Haarlem
Koningin Emmaschool Haarlem

De Koningin Emmaschool in Haarlem is onderdeel van de Salomo Scholengemeenschap, een stichting voor christelijk primair onderwijs. Vanwege het groeiend aantal leerlingen wordt het schoolgebouw uit de jaren ’30, dat een gemeentemonument is, met vijf lokalen uitgebreid. In opdracht van Salomo heeft ToornendPartners in 2009 de langverwachte renovatie van het…
Lees verder

Stadspodia Leiden
Stadspodia Leiden

De theatertechniek in de Stadsgehoorzaal was aan het einde van de technische levensduur. ToornendPartners heeft onderzocht welke randvoorwaarden het gebouw oplegt aan de renovatie van de theatertechniek. Op basis van het onderzoek heeft de directie besloten om de hijsinstallatie te vervangen en uit te uit te breiden, de rollenzolder te…
Lees verder

2011-2020

1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | … | 2021-

Jüdisches Museum Berlin
Jüdisches Museum Berlin

Het Joods Museum in Berlijn heeft aan de overzijde van de Lindenstraße de voormalige Blumenhal verworven. Daarin is naar een ontwerp van Daniel Libeskind de Akademie gerealiseerd, bestaande uit een bibliotheek, auditorium, depotruimte en ondersteunende diensten. ToornendPartners heeft de facilitymanager geadviseerd bij de implementatiefase opdat de overgang van de bouwfase…
Lees verder

Decoratelier Amsterdam
Decoratelier Amsterdam

In het Decorcentrum van De Nederlandse Opera (DNO) wordt het merendeel van de decors voor de voorstellingen van zowel DNO als van andere gezelschappen vervaardigd. Het gebouw heeft op verschillende punten het einde van de technische en functionele levensduur bereikt. ToornendPartners adviseert en begeleidt DNO om het gebouw in fasen…
Lees verder

European Patent Office Rijswijk
European Patent Office Rijswijk

Het European Patent Office (EPO) heeft het nieuwe hoofdkantoor laten bouwen in Rijswijk. Als contractvorm heeft EPO gekozen voor Design & Construct. ToornendPartners maakt in de rol van Claim Manager deel uit van het adviseursteam dat EPO ondersteunt bij de bewaking van de kwaliteit van het proces en het eindresultaat.…
Lees verder

Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen
Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen

Musea stellen niet alleen kunst tentoon, maar zijn ook verantwoordelijk voor het beheer van erfgoed. Museum Boijmans Van Beuningen heeft een omvangrijke kunstcollectie van onschatbare waarde. Voor collectiebehoud bestaan richtlijnen die aangeven welke (klimaat)condities noodzakelijk zijn. De depots in het museum zijn te klein en voldoen niet meer aan de…
Lees verder

Cultuurpodia Haarlem
Cultuurpodia Haarlem

ToornendPartners heeft samen met de Haarlemse podia Toneelschuur, Patronaat, Stadsschouwburg en Philharmonie en met de gemeente een afsprakenstelsel ontwikkeld en uitgewerkt over de overdracht van taken en verantwoordelijkheden betreffende onderhoud en beheer aan de podia inclusief het daarvoor bestemde budget. Het afsprakenstelsel bestaat uit objectieve prestatie-eisen voor onderhoud, aanpassing van…
Lees verder

Kröller-Müller Museum
Kröller-Müller Museum

ToornendPartners heeft vanwege het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel het meerjarenonderhoudsplan voor het Kröller-Müller Museum opgesteld. Het Kröller-Müller Museum bezit een grote collectie kunst die het publiek graag wil zien maar waarvoor de ruimte te beperkt is. De belangstelling voor het museum neemt al jaren toe. Daarom zoekt het museum naar de uitbreidingsmogelijkheden.…
Lees verder

Rijksmuseum Amsterdam
Rijksmuseum Amsterdam

Vanwege de overdracht van het gerenoveerde Rijksmuseum aan de museumorganisatie, heeft ToornendPartners onderzocht hoe de museumorganisatie het onderhoud en beheer het beste kon overnemen en wat dit betekent voor de organisatie. De Staat wilde in eerste instantie de rijksmuseumgebouwen aan de musea verkopen. Daarom heeft ToornendPartners onderzocht welke consequenties de…
Lees verder

Museum Het Valkhof
Museum Het Valkhof

ToornendPartners heeft in opdracht van Museum Het Valkhof het Masterplan gemaakt. Er was lange tijd te weinig geld beschikbaar om het gebouw, dat in 1997 geopend is, bij de tijd te houden. Er is een uitgebreide studie gedaan naar knelpunten, zoals op het gebied van het museale binnenklimaat. Aan de…
Lees verder

Kunsthalle Praha (Praag)
Kunsthalle Praha (Praag)

In opdracht van de Kunsthalle Praha heeft ToornendPartners een kansenanalyse vervaardigd voor de verduurzaming van het huidige bedrijfsmodel voor het nog in aanbouw zijnde museum. Met de door ToornendPartners ontwikkelde applicatie SDG-Planner is een duurzaamheidsassessment uitgevoerd. Voor de analyse zijn de Sustainable Development Goals (de UN SDG’s), die in 2015…
Lees verder

CollectieCentrum Nederland
CollectieCentrum Nederland

Het Nederlands Openluchtmuseum, museum Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn samen opdrachtgever voor het ontwerp en de realisatie van het CollectieCentrum Nederland te Amersfoort. Een dergelijke intensieve samenwerking is uniek in de wereld. Dit gebouw is maar liefst 31.500 m2 groot en zorgt…
Lees verder

2021-

1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | 2011-2020 | …

Pieter Teylers Huis
Pieter Teylers Huis

In maart is een belangrijke mijlpaal bereikt in de restauratie van het voormalige woonhuis van Pieter Teyler (1702-1778) en de geboorteplaats van Teylers Museum. Met het symbolisch openen van de monumentale voordeur aan de Damstraat door Teylers Museum directeur Marjan Scharloo is het pand na een jarenlange en ingrijpende restauratie…
Lees verder

DE KOM, Nieuwegein
DE KOM, Nieuwegein

In opdracht van de gemeente Nieuwegein heeft ToornendPartners voor Theater DE KOM het complete meerjarenonderhoudsplan gemaakt voor de theatertechnische installaties inclusief alle geluidsinstallaties en de toneelverlichting alsmede de zaalinrichting van de grote zaal en de theaterstoelen en de tribune van de kleine zaal.   <<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Kröller-Müller Museum, Otterlo
Kröller-Müller Museum, Otterlo

Het Kröller-Müller Museum heeft ambitieuze uitbreidingplannen. Uitbreiding van het gebouw is nodig om meer ruimte te scheppen voor de collectie, die van wereldniveau is en waarvan nu noodgedwongen grote delen in depot blijven. Ook is de uitbreiding een voorwaarde om de kwaliteit van de publieksbeleving in de toekomst te waarborgen…
Lees verder

Stadsschouwburg Velsen
Stadsschouwburg Velsen

Het prachtige Voorontwerp voor de renovatie en uitbreiding van de schouwburg, dat door de gemeente Velsen en door de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen is omarmd en vastgesteld als basis voor de verdere planuitwerking, werd met verve gepresenteerd door Bedaux de Brouwer Architecten. Het is zonder meer een "gouden ei" zoals…
Lees verder

Omdat we al meer dan 50 jaar kennis en ervaring hebben opgedaan, weten we als geen ander dat elk project uniek is. We zetten onze brede kennis en ervaring in om maatwerkadvies te leveren en om projecten in goede banen te leiden. We passen de vraagstelling van onze opdrachtgevers nooit aan op onze kennis en ervaring. Dat houdt ons bewust bekwaam en daardoor kunnen we onszelf ook na 50 jaar nog steeds ontwikkelen en verbeteren. Hoewel een terugblik na 50 jaar met gepaste trots op zijn plaats is, richten we onze blik altijd op de toekomst. Ons werk van vandaag doen we in het belang van de toekomstige generaties. Daarom helpen we onze opdrachtgevers graag om hun gebouwen duurzaam te realiseren zodat de generaties over 50 jaar nog steeds kunnen leven op onze mooie aarde en zodat onze projecten er dan nog staan.