Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

In september 1989 startte het onderwijs aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Nederlands jongste universiteit verzorgde toen de wetenschappelijke ambtsopleiding tot humanistisch geestelijk werkende.

De universiteit had twee panden op het oog voor de toekomstige huisvesting en schakelt Toornend & Partners – IPO in voor advies: koopopties worden verlengd, de panden worden beoordeeld, voor één pand wordt een taxatierapport opgesteld en er worden inpassingsmodellen aan de hand van het bestaande programma van eisen gemaakt. Aansluitend worden onderhandelingen tot aankoop van Drift 4-6 gevoerd, herindelingsmodellen gemaakt en er wordt een technische omschrijving opgesteld.

In 2009 verkocht de Universiteit van Humanistiek het gebouw aan de Universiteit Utrecht in ruil voor Kromme Nieuwegracht 29.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS