Theater De Vest Alkmaar

Theater De Vest in Alkmaar is diverse keren aangepast vanwege gewijzigde inzichten en gebruik. De voorlaatste grote verbouwing in 2001 omvatte de aanpassing van publieksruimten in het voorhuis. In 2001 is tevens een integrale arborisicoinventarisatie verricht. Daarbij zijn knelpunten naar voren gekomen. Om deze duurzaam op te lossen, moest de toneeltoren worden vergroot en de toneeltechniek worden gemoderniseerd.

Toornend & Partners is ingeschakeld om te adviseren over de toneeltechniek en de verbouwing. Op basis van het eerste adviesrapport heeft de gemeente Alkmaar de benodigde financiële middelen toegekend waarna het project onder leiding van Toornend & Partners is gestart. Toornend & Partners heeft samen met de gemeente de aanbesteding voor de theatertechniek opgezet en begeleid. Medio 2004 is het project binnen budget en op tijd opgeleverd en in gebruik genomen.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS