Stadspodia Leiden

De theatertechniek in de Stadsgehoorzaal was aan het einde van de technische levensduur. ToornendPartners heeft onderzocht welke randvoorwaarden het gebouw oplegt aan de renovatie van de theatertechniek. Op basis van het onderzoek heeft de directie besloten om de hijsinstallatie te vervangen en uit te uit te breiden, de rollenzolder te vervangen, de toegankelijkheid van de zolder te vergroten en de lichtbruggen aan te passen. ToornendPartners heeft de technische specificaties van de nieuwe installatie en de bijbehorende werkzaamheden uitgewerkt. Aansluitend heeft ToornendPartners de aanbestedingsprocedure opgezet en begeleid. De renovatie is onder begeleiding van ToornendPartners uitgevoerd.

De gemeentelijke organisaties De Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal zijn in 2010 verzelfstandigd en vervolgens gefuseerd tot Stadspodia Leiden. De gemeente is eigenaar van de gebouwen en treedt op als verhuurder.  ToornendPartners is voor de fusie door beide podia gevraagd om het achterstallig onderhoud te inventariseren en meerjarenonderhoudsplannen (MOP) te maken met afspraken voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen verhuurder en huurder. De onderhoudskosten betreffen zowel bouwkundige zaken als alle theater- en toneelspecifieke onderdelen en facilitaire zaken. De MOP’s zijn succesvol ingezet in besprekingen tussen partijen en dient thans als onderlegger voor de samenwerking.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS