Souterrain tramtunnel Den Haag

De realisatie van de Haagse Tramtunnel kwam in 1998 stil te liggen als gevolg van lekkages in de bouwput bij de Kalvermarkt. Toornend & Partners heeft op verzoek van de gemeente in 1999 een team van deskundigen samengesteld en begeleid om op basis van risicoanalyses oplossingen te bedenken. Vervolgens heeft Toornend & Partners de contractuele relatie met de uitvoerende partijen opnieuw vormgegeven. Het tracé is in 2004 in gebruik genomen.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS