Souterrain tramtunnel | Den Haag

De realisatie van de Haagse Tramtunnel kwam in 1998 stil te liggen als gevolg van lekkages in de bouwput bij de Kalvermarkt. ToornendPartners heeft op verzoek van de gemeente in 1999 een team van deskundigen samengesteld en be- geleid om op basis van risicoanalyses oplossingen te bedenken. Vervolgens heeft Toornend- Partners de contractuele relatie met de uitvoerende partijen opnieuw vormgegeven. Het tracé is in 2004 in gebruik genomen.