Stadsschouwburg Haarlem

In opdracht van het college van B en W van de gemeente Haarlem heeft Toornend & Partners – IPO onderzocht aan welke voorwaarden naar aard en omvang de schouwburg in Haarlem zou moeten voldoen en welke mogelijkheden er zijn om die voorwaarden te realiseren, met name ook bij een locatie in het Enschedécomplex te Haarlem.

Het onderzoek was gericht op capaciteitsmogelijkheden, nieuwbouwprogramma, nieuwbouw in het Enschedécomplex en uitbreiding en renovatie Wilsonsplein.

Begin 1993 is aanvullend nog een rapport opgesteld met betrekking tot mogelijkheden voor voortgezet gebruik van de schouwburg aan het Wilsonsplein.

(foto: Christan Richters)

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS