Pieter Teylers Huis

In maart is een belangrijke mijlpaal bereikt in de restauratie van het voormalige woonhuis van Pieter Teyler (1702-1778) en de geboorteplaats van Teylers Museum. Met het symbolisch openen van de monumentale voordeur aan de Damstraat door Teylers Museum directeur Marjan Scharloo is het pand na een jarenlange en ingrijpende restauratie officieel overgedragen door de restauratiepartners aan Teylers Museum. ToornendPartners heeft tijdens de restauratie het projectmanagement en bouwdirectie verzorgd.

De komende maanden werkt het museum verder aan de inrichting van dit unieke historische woonhuis van de founding father van het oudste museum van Nederland. Uitgangspunt hierbij vormen de Verlichtingsidealen van Pieter Teyler en waarom deze tot op de dag van vandaag relevant zijn. Pieter Teylers Huis opent in november 2021 voor het eerst voor het publiek, als nieuwe vleugel aan het museum.

ToornendPartners was eerder als projectmanager en directievoerder betrokken bij de gefaseerde renovatie en restauratie van delen van het bijzondere gebouwencomplex van het Teylers Museum en het Lorenzlab.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS