Nederlands Architectuurinstituut Rotterdam

Het Nederlands Architectuurinstituut (Nai) in Rotterdam is een platform, museum, bibliotheek en collectiegebouw in één. In de afgelopen jaren is een groeiend publiek bereikt met educatieprogramma’s, manifestaties en debatten. Om het gebouw geschikt te maken voor deze rol was een verbouwing van het entreegebied noodzakelijk. De verbouwing creëerde niet alleen meer ruimte, maar heeft het gebouw beter in haar omgeving verankerd.

Na eerdere plannen die niet tot uitvoering kwamen, is in opdracht van de NAi-directie en door het projectmanagement van ToornendPartners een financieel en technisch haalbaar plan tot stand gebracht dat alle ambities waarmaakte. De oplevering vond plaats binnen planning en budget. In najaar 2010 is het vernieuwde NAi geopend. Inmiddels biedt het gebouw onderdak aan Het Nieuwe Instituut, een fusie van NAi met Premsela en Virtueel Platform.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS