Museum Het Valkhof

ToornendPartners heeft in opdracht van Museum Het Valkhof het Masterplan gemaakt. Er was lange tijd te weinig geld beschikbaar om het gebouw, dat in 1997 geopend is, bij de tijd te houden. Er is een uitgebreide studie gedaan naar knelpunten, zoals op het gebied van het museale binnenklimaat. Aan de hand van de studie is bepaald waar het gebouw en de installaties aan moeten voldoen. Centraal staat de toekomstvisie van het museum: het gebouw moet duurzaam en toekomstbestendig gemaakt worden. ToornendPartners heeft diverse scenario’s en faseringen in detail doorgerekend. De gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland hebben het Masterplan in november 2019 positief ontvangen en alle benodigde middelen voor de uitvoering van het Masterplan toegezegd. ToornendPartners heeft vervolgens in opdracht van de gemeente Nijmegen het Masterplan verder uitgewerkt tot het Programma van Eisen voor de verbouwing.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS