Kunsthalle Praha (Praag)

In opdracht van de Kunsthalle Praha heeft ToornendPartners een kansenanalyse vervaardigd voor de verduurzaming van het huidige bedrijfsmodel voor het nog in aanbouw zijnde museum. Met de door ToornendPartners ontwikkelde applicatie SDG-Planner is een duurzaamheidsassessment uitgevoerd. Voor de analyse zijn de Sustainable Development Goals (de UN SDG’s), die in 2015 geformuleerd en vastgesteld zijn door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, als uitgangspunt genomen. De UN SDG’s bevatten doelen voor het aanpakken van mondiale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid die in 2030 moeten worden bereikt. Met de UN SDG’s als uitgangspunt worden alle drie de dimensies van duurzaamheid (‘The Triple Bottom Line’: economisch, ecologisch en sociaal) uitgebreid behandeld in de analyse. De resultaten van de analyse, bestaande uit een uitgebreid overzicht van kansen en een overzicht van de meest effectieve maatregelen, worden door de Kunsthalle gebruikt om haar duurzame prestaties te evalueren en de gecreëerde waarde in een breder perspectief te bekijken.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS