Kröller-Müller Museum

ToornendPartners heeft vanwege het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel het meerjarenonderhoudsplan voor het Kröller-Müller Museum opgesteld. Het Kröller-Müller Museum bezit een grote collectie kunst die het publiek graag wil zien maar waarvoor de ruimte te beperkt is. De belangstelling voor het museum neemt al jaren toe. Daarom zoekt het museum naar de uitbreidingsmogelijkheden.

ToornendPartners heeft de wensen in kaart gebracht en een haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden verricht. Daarbij is gekeken naar de ruimtelijke mogelijkheden en de beperkende randvoorwaarden waarna het Programma van Eisen is opgesteld.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS