Het Zonnehuis Beekbergen

Begin jaren ’70 bleek dat het bestaande verpleeghuis niet meer voldeed aan de toen geldende eisen. IPO heeft in overleg met de gebruikers het Programma van Eisen geschreven voor een nieuw verpleeghuis met 120 bedden. Tijdens de voorbereidingen en tijdens de uitvoering verzorgde IPO het projectmanagement.

In oktober 1976 werd gestart met de sloop van het oude gebouw. Het nieuwe verpleeghuis is op 30 mei 1978 in gebruik genomen en is nu onderdeel van Zorggroep Apeldoorn. Het Zonnehuis in Beekbergen is het oudste, nog als zodanig functionerende, verpleeghuis in Nederland.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS