Gemeentewerf en brandweerkazerne Bernisse

Binnen de fusiegemeente Bernisse is een grote efficiency- en professionaliseringsslag doorgevoerd voor de verschillende diensten die de afdeling Openbare Werken van de gemeente levert. Passend bij de geoptimaliseerde dienstverlening is nieuwbouw voor de gemeentewerf/milieustraat en de brandweerkazerne gerealiseerd. De basis hiervoor is in 1998 gelegd in het Programma van Eisen van Toornend & Partners. In dat programma zijn de uitkomsten van verschillende interne, functionele deelstudies geïntegreerd tot een complete bouwopgave voor de huisvesting. Toornend & Partners heeft vervolgens het projectmanagement uitgevoerd van de nieuwbouw die in 2002 binnen budget en planning is opgeleverd. Aansluitend is geadviseerd bij de uitgifte en ontwikkeling van het resterende terrein.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS