Gemeentehuis Bernisse

In augustus 1988 betrok de fusiegemeente Bernisse haar nieuwe raadhuis. Dit gebouw is tot stand gekomen volgens de nog steeds meest toegepaste procedure: het formuleren van de doelstellingen, het uitvoeren van een locatiestudie, het opstellen van een programma van eisen, het bestuderen van volledige nieuwbouw versus uitbreidingen, het ontwerpen en besteksgereedmaken, de aanbesteding, de uitvoering en de oplevering. Toornend & Partners – IPO adviseerde en verzorgde het projectmanagement.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS