Felix Meritis Amsterdam

De sociëteit Felix Meritis (gelukkig door verdiensten), opgericht ter bevordering van de kunsten en wetenschappen door de gegoede burgerij van Amsterdam, betrok in 1787 het gebouw Felix Meritis aan de Keizersgracht. Het is een van de mooiste monumenten in Amsterdam uit de 18e eeuw. Het was jarenlang het culturele middelpunt van Amsterdam.

Na een periode van verval heeft de toenmalig eigenaar besloten stapsgewijs, afhankelijk van de beschikbare middelen, het gebouw in oude luister te herstellen en zo weer een centrale plaats in het culturele landschap te verkrijgen.

Toornend & Partners heeft het programma van eisen voor de restauratie en voor de nieuwbouw aan de Prinsengracht opgesteld en de investeringskosten geraamd. In 1997 werd begonnen met de restauratie van het interieur: sommige originele details kwamen achter latere betimmeringen tevoorschijn, zoals de zuilen bij de ingang van de concertzaal. Het werk is gefaseerd uitgevoerd.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS