De Trappenberg Huizen

Toornend & Partners – IPO heeft de renovatie en nieuwbouw van Revalidatiecentrum De Trappenberg volledig voorbereid en uitgewerkt: zowel in de programmafase, de schetsplanfase en de bestedingsgerede fase, inclusief aanbesteding, als in de uitvoeringsfase.

Tot de advieswerkzaamheden behoorden onder andere het opstellen van de projectorganisatie, het definitieve PvE en het kostenbudget, maken van planningen, bouwdirectie voeren, projectadministratie en projectmanagement.

Het revalidatiecentrum, inmiddels Merem Medische Revalidatie, is eind 2018 verhuisd naar Hilversum. Het terrein en de gebouwen van De Trappenberg zijn door een investeerder gekocht.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS