Cultuurpodia Haarlem

ToornendPartners heeft samen met de Haarlemse podia Toneelschuur, Patronaat, Stadsschouwburg en Philharmonie en met de gemeente een afsprakenstelsel ontwikkeld en uitgewerkt over de overdracht van taken en verantwoordelijkheden betreffende onderhoud en beheer aan de podia inclusief het daarvoor bestemde budget. Het afsprakenstelsel bestaat uit objectieve prestatie-eisen voor onderhoud, aanpassing van huurovereenkomsten en een doelmatige, transparante besteding van middelen. ToornendPartners heeft het Plan van Aanpak voor de samenwerking en een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Er is direct een significant efficiencyvoordeel behaald door bundeling en herziening van een aantal belangrijke onderhoudscontracten.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS