Brede school Pijnacker

In opdracht van de gemeente Pijnacker is een scholencomplex gerealiseerd op de Vinex-locatie Delfgauw. Toornend & Partners heeft als gemandateerd opdrachtgever het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces begeleid en aangestuurd binnen de gegeven kaders van kwaliteit, tijd en kosten.

Het in 2002 in gebruik genomen complex bestaat uit drie basisscholen: een openbare, een katholieke en een protestants-christelijke basisschool. Om het gebouw optimaal toekomstbestendig te maken zijn uitbreidingsmogelijkheden van het aantal lokalen en tijdelijke lokalen voorzien. Die lokalen kunnen op termijn tot woning worden omgebouwd. Er zijn ook voorzieningen voor de wijk opgenomen zoals een kinderdagverblijf en sportaccommodaties die in de komende jaren ook nodig zullen zijn. Door deze combinatie van functies is het een van de eerste brede scholen in Nederland.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS