Arno-Moeseldreef Utrecht

Indien een gebouw moet worden gerenoveerd is er vaak sprake van achterstallig onderhoud en behoefte aan kwaliteitsverbeteringen. Voor dit complex van woningen aan de Arno-Moeseldreef heeft Toornend & Partners – IPO voor het verbeteringsplan vijf modellen opgesteld oplopende van een eenvoudige tot een aanzienlijke verbetering. Op basis daarvan is een vergelijking gegeven tussen investeringen en huuropbrengsten in relatie tot het rendement van de belegging op langere termijn. Op basis van dat advies heeft de belegger een keuze gemaakt voor de renovatie die vervolgens onder begeleiding van Toornend & Partners – IPO is uitgevoerd.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS