Strategie

Partner voor de toekomst

ToornendPartners is een breed georiënteerd adviesbureau met kennis van vastgoed, het integrale bouwproces en van organisaties. Wij zijn ervaren, bezitten diepgaande kennis en kennen het veld. Onze adviseurs lossen uw vraagstukken op met een toekomstgerichte blik. Wij rusten niet voor wij de beste oplossing hebben.

Zo leveren wij concreet en creatief maatwerk aan onze opdrachtgevers.Duurzaamheid

Duurzaamheid maakt al heel lang integraal onderdeel uit van het advieswerk van ToornendPartners. Wij helpen opdrachtgevers in de definitiefase met het vinden van de juiste balans tussen investeringskosten en levensduurkosten, zodat vanuit de ontwerpfase doeltreffend geïnvesteerd wordt in duurzaamheid, onderhoud en beheer.

ToornendPartners heeft in eigen beheer de applicatie SDG-planner ontwikkeld voor cultuurgebouwen. Dit is een hulpmiddel om een kansenanalyse te maken voor de verduurzaming van bedrijfsmodellen. Voor de analyse zijn de Sustainable Development Goals (de UN SDG’s), die in 2015 geformuleerd en vastgesteld zijn door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, als uitgangspunt genomen. Het resultaat van de analyse is een uitgebreid overzicht van kansen en een overzicht van de meest effectieve maatregelen. Door duurzaamheidsprestaties te evalueren en de gecreëerde waarde in een breder perspectief te bekijken kan besluitvorming plaatsvinden over de toe te passen duurzaamheidsmaatregelen.Organisatieadvies

Voor adviezen over de opzet van uw beheerorganisatie bent u bij ons aan het juiste adres. ToornendPartners heeft jarenlange ervaring met het vormgeven en leiden van complexe processen en projectorganisaties. Wij passen deze ervaring ook toe buiten de bouwwereld.

Met onze holistische en analytische blik doorgronden we uw organisatie: dit leidt tot het voor uw organisatie op maat gesneden organisatieadvies.Huisvestingsstrategie

Huisvesting is het visitekaartje van uw organisatie. ToornendPartners is deskundig en creatief in haar adviezen over uw huisvestingstrategie: huren, kopen, uitbreiden, afstoten, verhuizen. Onze scenariostudie geeft inzicht in de ruimtelijke, technische en financiële aspecten en biedt u een degelijke basis voor besluitvorming.

ToornendPartners ondersteunt en begeleidt u om het gekozen scenario daadwerkelijk te verwezenlijken.Projectanalyse

ToornendPartners analyseert met een frisse, onafhankelijke blik uw lopende projecten en processen. Wij doorgronden in korte tijd de organisatie, de contractstukken, de budgetten etc. Wij geven u aan waar wij risico’s zien of, als risico’s al zijn opgetreden, op welke wijze uw project alsnog tot het gewenste eindresultaat gebracht kan worden.

Een analyse achteraf kan behulpzaam voor de toekomst. Wij bieden u diepgaande en duidelijke (deel)analyses van uw project, zodat u snel en stevig onderbouwd de benodigde stappen kunt zetten.