Museum Prinsenhof

Delft

In opdracht van de gemeente Delft en samen met het museum heeft ToornendPartners een globaal Programma van Eisen opgesteld met een kostenraming voor de optimalisatie van Museum Prinsenhof. Het museum vertelt onder andere het verhaal van Willem van Oranje en de geschiedenis van Delft. Het Programma van Eisen is de basis voor een door een architect te ontwikkelen toekomstvisie die de beschreven knelpunten zo goed mogelijk oplost.

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6