Stadsgehoorzaal Leiden

Leiden

De theatertechniek in de Stadsgehoorzaal was aan het einde van de technische levensduur. ToornendPartners heeft op verzoek van Stadspodia Leiden in eerste instantie onderzocht welke randvoorwaarden het gebouw oplegt aan de renovatie van de theatertechniek. Op basis van het onderzoek heeft de directie besloten om de hijsinstallatie te vervangen en uit te uit te breiden, de rollenzolder te vervangen, de toegankelijkheid van de zolder te verbeteren en de lichtbruggen aan te passen.

ToornendPartners heeft de technische specificaties van de nieuwe installatie en de bijbehorende werkzaamheden uitgewerkt. Aansluitend heeft ToornendPartners de aanbestedingsprocedure opgezet en begeleid. De renovatie is onder begeleiding van ToornendPartners uitgevoerd tijdens het zomerreces van 2015.

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6