TAQA Theater de Vest

Alkmaar

In opdracht van de gemeente Alkmaar heeft ToornendPartners de EU openbare aanbesteding, uitvoering en bedrijfsklare oplevering van de renovatie van de bestaande theatertechniek in TAQA Theater De Vest begeleid. Als onderdeel van de opdracht is de bestaande besturingstechniek van de hijsinstallaties vervangen door het CAT V5 besturingssysteem van Waagner Biro Luxembourg Stage Systems S.A. en zijn de hijsinstallaties geoptimaliseerd. Voor de uitvoering van de opdracht zijn zoveel mogelijk bestaande componenten hergebruikt. De werkzaamheden zijn conform planning en binnen budget afgerond. Acceptatie van de werkzaamheden heeft in december 2018 plaatsgevonden.
Tevens heeft ToornendPartners het Meerjarenonderhoudsplan voor TAQA Theater De Vest en de Grote Kerk opgesteld. In de onderhoudsplannen is het geprognosticeerde onderhoud van beide objecten voor een periode van 40 jaar in kaart gebracht. Deze plannen vormen de basis voor de te voeren onderhoudsstrategie, de te implementeren uitvoeringsplannen en eventueel te contracteren partijen.

slide2
slide3
slide4
slide5