Stedelijk Museum Schiedam

Schiedam

Aan het Stedelijk Museum Schiedam wordt in 2020 en 2021 groot onderhoud uitgevoerd. Na een uitgebreide beoordeling van de huidige staat en het functioneren van het gebouw in 2018, waarop ToornendPartners een second opinion heeft gegeven, is geconcludeerd dat de buitenkant van het gebouw is verslechterd door interne klimaatomstandigheden. Het gebouw voldoet bovendien niet aan de geldende veiligheidswetgeving, en evenmin aan de museumnormen op het gebied van klimaat en akoestiek. Om het museum op peil te brengen en de oorzaken van de verslechtering van het exterieur weg te nemen, staat groot onderhoud gepland waarbij het complete interieur, het klimaat en de elektrische systemen worden gereviseerd. Als onderdeel van de onderhoudswerkzaamheden worden twee kwaliteitsupgrades doorgevoerd, met betrekking tot hoofdtrappenhuizen en museumverlichting. De werkzaamheden starten in december 2020 en eindigen in augustus 2021. ToornendPartners verzorgt namens het Stedelijk Museum Schiedam het intern project management en is betrokken in het ontwerp- en bouwproces waarbij het borgen van de kwaliteit van het beoogde eindresultaat vooropstaat.

slide2
slide3
slide4
slide5