Stedelijk Museum Kampen

Kampen

Voor het Stedelijk Museum in Hanzestad Kampen heeft ToornendPartners tijdens de overgang naar de gewenste verzelfstandiging de exploitatie en organisatiekosten berekend. Uitgangspunt hierbij was dat het museum zelfstandig van het gemeente moet kunnen opereren. Er diende berekend te worden dat het museum voldoende middelen had om het huurdersonderhoud te kunnen laten uitvoeren en middelen voor het regelmatig vernieuwen van de tentoonstellingen in het Museum. Tevens zijn indicatieve investeringskosten berekend voor het nieuw te realiseren museumgebouw voor het Koggeschip.

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6