Stedelijk Museum Alkmaar

Alkmaar

Het Stedelijk Museum Alkmaar ontvangt regelmatig bruiklenen uit nationale en internationale collecties. Het gebouw voldoet aan de eisen die de eigen verzekeraar daaraan stelt maar bruikleengevers stellen soms hogere eisen aan de beveiliging van het museum. Het museum heeft ToornendPartners gevraagd om te onderzoeken wat het beveiligingsniveau is en welke aanpassingen eventueel noodzakelijk zijn om de beveiliging van het museum naar een hoger niveau te tillen. ToornendPartners heeft een vertrouwelijk adviesrapport uitgebracht op basis van de van toepassing zijnde normen en richtlijnen betreffende braakwering.

slide2
slide3
slide4
slide5