Stadswerf

Amsterdam zuidoost

Amsterdam Zuidoost heeft besloten om de afdelingen Beheer en Handhaving samen in een nieuw gebouw te huisvesten. ToornendPartners heeft eerst onderzocht welke locaties hiervoor het meest geschikt zijn. Vervolgens heeft ToornendPartners met de toekomstige gebruikers het Programma van Eisen opgesteld en daarna de selectie van het ontwerpteam verzorgd. Het ontwerp en de uitvoering zijn Europees aanbesteed.

Het plan voorziet in een kantoorgedeelte en een grote stallingsgarage voor huisvuilwagens met daarop een parkeerdek voor personenauto’s. ToornendPartners heeft het ontwerptraject en de uitvoering begeleid. Als deelproject heeft ToornendPartners de realisatie van tijdelijke huisvesting en grootschalige verhuisbewegingen begeleid. Het totale project is binnen planning en ruim binnen budget opgeleverd.

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6