De Harmonie

Leeuwarden

ToornendPartners is sinds 2010 adviseur van de Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden op het gebied van onderhoud en beheer. De unieke kennis van ToornendPartners op het gebied van gebouwen én theatertechniek is ingezet om een integrale visie op het onderhoud en beheer op te stellen. Op basis hiervan is de interne organisatie deels omgevormd en een professionele partner geworden voor de gebouweigenaar, de gemeente Leeuwarden. ToornendPartners heeft adviezen uitgebracht over de demarcatielijn tussen de taken en verantwoordelijkheden van eigenaar en gebruiker, over de optimalisatie van bestaande meerjarenonderhoudsplannen, de huurovereenkomst en diverse onderhoudscontracten.

De Harmonie is zodoende in staat om het onderhoud grotendeels zelf aan te sturen. ToornendPartners ondersteunt De Harmonie op regiebasis bij onderhoudsvraagstukken.

slide2
slide3
slide4
slide5