Rijksmuseum

Amsterdam

De grootschalige renovatie van het Rijksmuseum Amsterdam, in opdracht van de Staat als gebouweigenaar, is in 2013 afgerond. Vanwege de overdracht van het vernieuwde museumgebouw aan de museumorganisatie, heeft ToornendPartners onderzocht hoe de museumorganisatie het onderhoud en beheer het beste kon overnemen en wat dit betekent voor de organisatie. Omdat de Staat voornemens was om de rijksmuseumgebouwen aan de musea te verkopen, heeft ToornendPartners tevens onderzocht welke consequenties dit voor het museum zou hebben en welke strategie ten aanzien van de huisvesting het meest geschikt is.

In de vervolgopdracht heeft ToornendPartners de visie van het Rijksmuseum op het beheer en onderhoud vastgelegd en adviezen uitgewerkt voor implementatie. ToornendPartners heeft het Rijksmuseum geholpen zich voor te bereiden op de overname van alle beheer- en onderhoudstaken en verantwoordelijkheden. Aansluitend houdt ToornendPartners periodiek een audit om na te gaan of de organisatie de taken goed uitvoert en welke verbeteringen mogelijk zijn. Het gaat immers om een TOP-museum.

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6