Nederlands Architectuur Instituut

Rotterdam

Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam is een platform, museum, bibliotheek en collectiegebouw in één. Het NAi bereikte een groeiend publiek met educatieprogramma’s, manifestaties en debatten. Om het gebouw geschikt te maken voor deze rol was een verbouwing van het entreegebied noodzakelijk. De verbouwing creëerde niet alleen meer ruimte, maar heeft het gebouw meer in haar omgeving verankerd.

Na eerdere plannen die niet tot uitvoering kwamen, heeft ToornendPartners samen met Jo Coenen in opdracht van de NAi-directie een financieel en technisch haalbaar plan tot stand gebracht dat alle ambities waarmaakte. Het plan is in bouwteamverband uitgewerkt. De oplevering vond plaats binnen planning en budget. In najaar 2010 is het vernieuwde NAi geopend. Inmiddels biedt het gebouw onderdak aan Het Nieuwe Instituut, een fusie van NAi met Premsela en Virtueel Platform.

slide2
slide3
slide4
slide5