Kabinet van de Gevolmachtigd Minister van Curaçao

Den Haag

Het Kabinet van de Gevolmachtigd Minister van Curaçao was aanvankelijk gevestigd in twee villa’s aan de Badhuisweg in Den Haag die nog in eigendom zijn. Na enkele jaren in het centrum van Den Haag te zijn gehuisvest, wil men het kabinet weer in de villa’s onderbrengen. De villa’s moeten hiervoor gerenoveerd en geschikt gemaakt worden.

ToornendPartners heeft een visuele inspectie uitgevoerd om de mogelijkheden te bepalen en heeft middels interviews met gebruikers de wensen geïnventariseerd. Aan de hand van de verkregen informatie heeft ToornendPartners het Programma van Eisen opgesteld, de bouw- en investeringskosten geraamd en de selectieprocedure voor het ontwerpteam opgezet.

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6