Jüdisches Museum Akademie

Berlin

Het Joods Museum in Berlijn heeft aan de overzijde van de Lindenstraße de voormalige Blumenhal verworven. Daarin is naar een ontwerp van Daniel Libeskind de Akademie gerealiseerd, bestaande uit een bibliotheek, auditorium, depotruimte en ondersteunende diensten.

ToornendPartners heeft de facilitymanager geadviseerd bij de implementatiefase opdat de overgang van de bouwfase naar de gebruiksfase zo soepel mogelijk verloopt. Hiervoor zijn onder meer de ontwerpresultaten geanalyseerd waaruit blijkt welke informatie beschikbaar komt en hoe die in de exploitatiefase aangewend kan worden.

Tevens heeft ToornendPartners voor de gebouwmanager op basis van de Leistungsverzeichnis (bestek) een meerjarenonderhoudsplan opgesteld van het nieuwe Akademiegebouw.

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6