Kröller-Müller Museum

Otterlo

ToornendPartners heeft vanwege het nieuwe Rijkshuisvestingsstelsel het meerjarenonderhoudsplan voor het Kröller-Müller Museum opgesteld. Het Kröller-Müller Museum bezit een grote collectie kunst die het publiek graag wil zien maar waarvoor de ruimte te beperkt is. De belangstelling voor het museum neemt al jaren toe. Daarom zoekt het museum naar de uitbreidingsmogelijkheden.

ToornendPartners brengt de wensen in kaart en verricht een haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden. Daarbij is gekeken naar de ruimtelijke mogelijkheden en de beperkende randvoorwaarden waarna het Programma van Eisen is opgesteld.

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6