Gebouwbeheer Cultuurpodia

Haarlem

ToornendPartners heeft in opdracht van Toneelschuur, Patronaat, Stadsschouwburg en Philharmonie een unieke samenwerkingsvorm tussen de gemeente (gebouweigenaar) en de podia (exploitatie en programmering) uitgewerkt. De gemeente draagt taken en verantwoordelijkheden betreffende onderhoud en beheer over aan de podia inclusief het daarvoor bestemde budget. Het doel is hogere onderhoudskwaliteit met minder middelen door meer efficiëntie vanwege een integrale aanpak en gebruikmaking van de kennis en ervaring van de podia met hun bijzondere gebouwen. Met het resultaat worden bezuinigingen opgevangen.

ToornendPartners heeft samen met de podia en de gemeente een afsprakenstelsel ontwikkeld en uitgewerkt. Het afsprakenstelsel bestaat uit objectieve prestatie-eisen voor onderhoud, aanpassing van huurovereenkomsten en een doelmatige, transparante besteding van middelen. ToornendPartners heeft het Plan van Aanpak voor de samenwerking en een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Er is direct een significant efficiencyvoordeel behaald door bundeling en herziening van een aantal belangrijke onderhoudscontracten.

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8