Frans Hals Museum

Haarlem

ToornendPartners is al lange tijd als adviseur betrokken voor verschillende vraagstukken met betrekking tot de twee locaties, waaronder de beoogde renovaties van de gebouwen. De advisering omvat de samenwerking tussen het Frans Hals Museum en de gemeente Haarlem op onderhoudsvraagstukken en onderliggende contractdocumenten en onderwerpen op het specifiek museale vlak zoals klimaatcondities, beveiliging en de kwaliteit van depotvoorzieningen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe demarcatielijn tussen de gemeente en de museumorganisatie voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en het toekomstige onderhoud en beheer van de twee locaties.

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8