Erfgoeddepot Leuven

Leuven

Op verzoek van Erfgoedlabo heeft ToornendPartners voor een aantal erfgoedactoren in Leuven waaronder de Koninklijke Universiteit, het Stadsarchief, Museum M, Kunstpatrimonium, Parcum, Kadoc en Erfgoedcel een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het toekomstige, gezamenlijke Erfgoeddepot. ToornendPartners heeft de bestaande kunstcollectie geïnventariseerd en op basis daarvan de ruimtebehoefte en de wijze van opslag bepaald. De ruimtebehoefte is uitgewerkt in een uitgebreide ruimtestaat waarin ook aanvullende faciliteiten zijn opgenomen zoals werkplaatsen, fotografie- en onderzoeksruimten. Tevens heeft ToornendPartners het relatiediagram en het procesdiagram opgesteld en op basis van de ruimtestaat een indicatie voor de bouwkosten en de investeringskosten gegeven.

slide2
slide3
slide4
slide5