De Kring

Roosendaal

In opdracht van Theater De Kring te Roosendaal heeft ToornendPartners het bestaande Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd. De onderhoudsgegevens stonden in diverse plannen met verschillende mate van detail en kwamen niet (meer) overeen met de huidige situatie. Op basis van uitgebreid dossieronderzoek en inspecties ter plaatse heeft ToornendPartners een geïntegreerd MJOP gemaakt met zowel het verhuurders- als het huurdersonderhoud. Omdat het gebruik van de verschillende ruimten veelal bepalend is voor de verschillende afwerkingen en/of onderhoudscycli, is in het MJOP onderscheid is gemaakt tussen de diverse gebruiksfuncties zoals horeca, theaterzalen, kantoren, etc. Op basis van de in de MJOP gedefinieerde elementen is tevens een demarcatieoverzicht vervaardigd voor de allocatie van de verschillende onderhoudskosten. Het demarcatieoverzicht is samen met de kostengegevens uit het MJOP gehanteerd voor nadere strategie- en beleid-, en besluitvorming ten aanzien van het onderhoud.

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6