Anne Frankhuis

Amsterdam

In alle hectiek rondom de oplevering van de uitbreiding van het Anne Frankhuis moest de Anne Frank Stichting het onderhoud aan de nieuwe uitbreiding en aan de bestaande gebouwen inzichtelijk maken. De uitbreiding was aanleiding om nieuwe onderhoudscontracten af te sluiten en het onderhoud professioneler aan te pakken. De Stichting heeft ToornendPartners gevraagd om de meerjarenonderhoudsplannen op te stellen met een onderbouwd voorstel voor de demarcatie tussen gebouweigenaar en gebruiker. Als meer gedetailleerde uitwerking daarvan heeft ToornendPartners vervolgens de jaarplannen voor de verschillende gebouwen aan de Keizersgracht, de Westermarkt, de Prinsengracht en het appartement aan het Merwedeplein opgesteld. Op basis daarvan heeft het bestuur de onderhoudsbudgetten vastgesteld.

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6