Allard Pierson Museum

Amsterdam

Op verzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft ToornendPartners voor het Allard Pierson Museum een risicoanalyse opgesteld van de veiligheidssituatie voor de collectie en personen. Het doel was om na te gaan op welke manier de organisatorische, de bouwkundige en de installatietechnische beheersmaatregelen doelmatig met elkaar in balans gebracht kunnen worden om de collectieveiligheid te borgen. De uitkomsten van de risicoanalyse vormden de basis voor het Programma van Eisen dat ToornendPartners voor het Allard Pierson Museum heeft opgesteld voor de aanpassing en uitbreiding van de beveiligingsinstallaties, waaronder een nieuwe meldkamer. Vervolgens heeft ToornendPartners het Beveiligingsplan opgesteld, zodat dit beleidsmatig kon worden geïmplementeerd.

slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7