A-theater

Middelburg

De gemeente Middelburg is in 2003 gestart met de bouw van een A-theater. Begin 2005 traden verzakkingen in de omgeving op omdat de diepe bouwput niet waterdicht bleek. Er werd gevreesd voor het einde van het project.

De gemeente heeft ToornendPartners ingeschakeld om te adviseren over vervolgstappen. Het resultaat is een uitgebreid managementrapport met verschillende varianten om het project te redden, waaronder herstel van de put en versobering van het bouwplan. Er zijn ook andere locaties onderzocht. Eind 2005 is om politieke redenen besloten om voorlopig geen theater te bouwen.

De gemeente heeft de schade van de omwonenden volgens het door ToornendPartners opgestelde Plan van Aanpak afgehandeld. ToornendPartners heeft de gemeente succesvol bijgestaan in de juridische procedures tegen de destijds betrokken adviseurs en uitvoerende partijen over de geleden schade.

slide2
slide3
slide4
slide5