Projectmanagement

De weg naar resultaat

Projectmanagement is de basis van de dienstverlening van ToornendPartners. Vanuit onze diepgaande kennis wijden wij ons volledig aan uw opdracht. We hebben de instrumenten in huis om de zorg uit handen te nemen voor het welslagen van uw project.

Wij begeleiden en ondersteunen onze opdrachtgevers tot in detail om het gewenste eindresultaat te bereiken.Projectaanpak

Aan het begin van elk project stellen wij de vragen wat?, hoe? en wie? Het Programma van Eisen geeft antwoord op de vraag wat? Ons Plan van Aanpak geeft aan hoe het eindresultaat het best kan worden bereikt en daarna welke expertise, wie?, nodig is.

ToornendPartners bewaakt, stuurt en begeleidt uw project aan de hand van de gemaakte afspraken en zorgt ervoor dat u als opdrachtgever met de juiste informatie tijdig de juiste beslissingen kan nemen.Kostenbeheersing

Onze opdrachtgevers willen geen zorgen over financiën. Kostenbeheersing en -bewaking zijn belangrijke onderdelen van ons dienstenpakket. Onze reële prognoses en transparante overzichten maken controle en vroegtijdige bijsturing mogelijk.

Om u duidelijk te informeren heeft ToornendPartners BudPro ontwikkeld, een ingenieuze applicatie voor budgetbeheer.Planning

Een goede planning biedt onze opdrachtgevers rust. ToornendPartners kan u hiermee bij uitstek van dienst zijn. We bepalen de juiste relaties en reële doorlooptijden. Het kritieke pad is leidend en houden we nauwlettend in de gaten. ToornendPartners anticipeert op uitloop en informeert u proactief over financiële, technische en juridische consequenties voor het project.

ToornendPartners maakt een netwerkplanning om complexe projecten te plannen en overzien.Risicobeheersing

Risicobeheersing vinden wij een vanzelfsprekend onderdeel van projectmanagement. Tijdens onze projectbegeleiding zijn wij kritisch en prikkelen alle disciplines om potentiële risico’s te onderkennen, mee te wegen en aan te pakken. Wij bieden tevens gerichte risicoanalyses, ook voor bestaande projecten, en kunnen optreden als onafhankelijk risicomanager.

Om risico’s adequaat te beheersen heeft ToornendPartners de ingenieuze applicatie RisPro ontwikkeld waarmee beheersmaatregelen worden gemonitord.Contractmanagement

ToornendPartners overziet de commerciële, technische en juridische aspecten die bij contractvorming aan de orde komen. Samen met de opdrachtgever zetten we een contractstrategie op om de juiste partijen te selecteren en de overeenkomsten op te stellen. Wij zijn sterk in het samenbrengen van de partijen om tot realistische afspraken te komen en zien toe op de naleving van de overeenkomsten.Aanbestedingsadvies

Ruime ervaring met de kunst van het aanbesteden maakt ons een betrouwbare partner. ToornendPartners begeleidt aanbestedingsprocedures van de strategie tot en met de definitieve gunning. Wij brengen de vele disciplines én deskundigen voor uw project tot elkaar. Vanzelfsprekend beheersen we de passende wet- en regelgeving en hebben zo nodig een stevig netwerk met juridisch deskundigen.

Download hier versie 4 van de gratis te gebruiken aanbestedingsplanner (gepubliceerd 26-02-2021) gebaseerd op de termijnen uit de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en het ARW 2016.