Over ons

Onafhankelijk

ToornendPartners is een onafhankelijk adviesbureau voor bouwen en gebouwen met 50 jaar ervaring.

ToornendPartners kenmerkt zich door een informele en hechte samenwerking. Het uitwisselen van kennis en ervaring en een positief kritische houding, zowel intern als extern, zijn kenmerkend voor ToornendPartners. Wij geven u onafhankelijk advies waarin wij uw belang volledig centraal stellen. Dit is gewaarborgd omdat het eigendom van ons bureau volledig in handen is van de partners die dagelijks vorm en invulling geven aan het werk. We hebben geen banden of allianties met derden.

De partners zijn:
mevrouw mr. ir. K. Lian The, directeur/senior adviseur
ir. Rob A.W. van Gemert, directeur/senior adviseur

Pioniers in projectmanagement

Opgericht in 1971 is ToornendPartners een van de pioniers op het gebied van projectmatig werken bij (ver)bouwprojecten in Nederland met een groot aantal uitgevoerde projecten, verschillend in aard, omvang en complexiteit.

Wij zijn gespecialiseerd in projectmanagement en advisering bij overheids- en bedrijfshuisvesting, musea, theaters, scholen, huisvesting voor de gezondheidszorg en gebiedsontwikkeling, marktanalyse en haalbaarheidsonderzoek van vastgoed.

Kwaliteit

Het interne kwaliteitssysteem van ToornendPartners is gebaseerd op ISO 9001 dat integraal onderdeel is van onze werkprocessen. Het doel van ons kwaliteitsmanagementsysteem is het beheren van de interne kwaliteitsstandaard voor onze dienstverlening. Dit centreert zich rond de ontwikkeling en instandhouding van benodigde kennis en ervaring van onze medewerkers, om onze opdrachtgevers goed van dienst te zijn en van aantoonbare meerwaarde te zijn.

Naast tevreden opdrachtgevers is de eigen professionele behoefte om tevreden te zijn over verstrekte adviezen en geleverde diensten een belangrijke drijfveer.

Duurzaamheid

ToornendPartners hecht veel waarde een duurzame toekomst voor onze planeet. We hebben ons bureau geregistreerd als partner van de Dutch Green Building Council en Rob van Gemert is geregistreerd als BREEAM Expert in use. ToornendPartners promoot duurzaamheid in het advieswerk en stimuleert opdrachtgevers om hun gebouwen duurzamer te maken en te gebruiken.

Maatschappelijk betrokken

ToornendPartners onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Overdracht en delen van kennis is een van de speerpunten van MVO. Onze medewerkers worden intern opgeleid en wij bieden stage-, onderzoeks- en afstudeerplaatsen aan, ook voor de ondersteunende bedrijfsprocessen. ToornendPartners heeft het ECABO-certificaat van erkenning als leerbedrijf. Andere toegepaste vormen van kennisoverdracht zijn bijvoorbeeld gastdocentschap bij de Reinwardt Academie, lezingen en workshops.

Wij zetten onze kennis en tijd steeds vaker om niet in ter ondersteuning van culturele en maatschappelijke organisaties. Verdere steun wordt gegeven in de vorm van sponsoring, advertentiebijdragen en bedrijfslidmaatschappen in zowel binnen- als buitenland. Wij zetten circa 5% van onze jaaromzet op deze wijze in.

Missie

ToornendPartners is een advies- en bouwmanagementbureau voor bouwen en gebouwen dat zich graag als duurzaam partner van onze opdrachtgevers met passie inspant om hun cultuurgebouwen toekomstbestendig te maken en zo ons erfgoed en onze kunst en cultuur te behouden voor de huidige en toekomstige generaties.

De kernwaarden van ToornendPartners zijn:

  • Toewijding en betrokkenheid
  • Onafhankelijkheid en integriteit
  • Het belang van de opdrachtgever
  • Bewust bekwaam zijn en blijven
  • Kritische interesse

Visie

Onze cultuur en ons erfgoed bepalen wie we zijn. Daarom spant ToornendPartners zich met passie in voor het duurzaam behoud daarvan. ToornendPartners wil in een duurzame relatie de best mogelijke partner van de opdrachtgever zijn bij het adviseren in complexe huisvestingsvraagstukken en bij het begeleiden van (bouw)projecten. ToornendPartners loodst de opdrachtgever met raad en daad naar resultaat. ToornendPartners wil de opdrachtgever in staat stellen om zijn eigen rol optimaal te vervullen.