Masterplan Stadsschouwburg Nijmegen opgeleverd

12.03.2020 – De afgelopen drie maanden heeft ToornendPartners in nauwe samenwerking met de Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en De Vereeniging (SEDV) gewerkt aan een toekomstvisie voor de Stadsschouwburg Nijmegen.

Op basis van een schetsmatig vlekkenplan van ToornendPartners wordt met het Masterplan aangetoond dat de ambities van de SEDV voor een toekomstbestendig gebouw op een doeltreffende wijze geïmplementeerd kunnen worden. In een eerste fase is de noodzakelijke renovatie van theatertechnieken ondervangen waarbij in een tweede latere fase overige aanpassingen aan bod komen. Van alle voorgestelde ingrepen, voor zowel in het gebouw als alle aanwezige installaties en technieken zijn gedetailleerde kostenramingen opgesteld ten behoeve van het bestuurlijke besluitvormingsproces dat na oplevering van het Masterplan van start is gaan.