Masterplan Museum Het Valkhof Nijmegen vastgesteld

14.11.2019 – Het Masterplan voor Museum Het Valkhof in Nijmegen van ToornendPartners van februari 2019 waarin een renovatie van het museumgebouw is uitgewerkt, is integraal vastgesteld door de gemeenteraad:

een mooie bekroning op het resultaat dat in de nauwe samenwerking met de museumorganisatie is bereikt! Met de vaststelling zijn de middelen beschikbaar gekomen om te kunnen starten met de uitwerking van de visie in het Programma van Eisen voor de renovatie en met het oprichten van de benodigde projectorganisatie.