Gebouwadvies

Advies is maatwerk

Bijzondere gebouwen verdienen bijzondere aandacht. Elk project en ieder huisvestingsvraagstuk is uniek. Wij helpen u daarbij met deskundig advies op maat en met onze actuele kennis van bouwtechniek, bouwprocessen en duurzaamheid. ToornendPartners is dé partner die in staat is u volledig te ondersteunen.

Onze projecten zijn divers: nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie en uitbreiding. Directe communicatie en persoonlijke aandacht staan bij ons hoog in het vaandel.Musea en museumtechniek

Musea vragen speciale en specialistische aanpak. Samen met de museumdirectie heeft ToornendPartners voor het Collectiegebouw van Museum Boijmans Van Beuningen het geheel nieuwe concept bedacht van een publiektoegankelijk depot, passend bij de innovatieve visie van de opdrachtgever.

ToornendPartners ontwikkelt haar kennis en expertise continue, om opdrachtgevers optimaal advies te kunnen geven over de ongebruikelijke en uitdagende probleemstellingen die wij van hen voorgelegd krijgen. Om die reden onderhoudt ToornendPartners haar netwerk in de internationale museumwereld. ToornendPartners is in staat de opdrachtgever bij te staan alle projectfasen, van haalbaarheidsonderzoek tot duurzame beheerstrategie.Theaters en theatertechniek

Theaters, schouwburgen en concertgebouwen zijn bijzondere gebouwen waarin professionals en artiesten werken voor de ontspanning van publiek. Ze beschikken over specifieke, hoogwaardige techniek, geheel ten dienste van de uitvoering en onzichtbaar voor het publiek. De complexe, logistieke processen bevinden zich letterlijk achter de schermen.

Toornend combineert de kennis en ervaring met bouw- en projectmanagement met specialistische kennis van state-of-the-art theater techniek. De ruime ervaring met mechaniserings-, advies-, bouw- en verbouwprojecten van theatergebouwen maakt ToornendPartners tot betrouwbare partner. De integrale visie van ToornendPartners komt bijvoorbeeld tot uiting in meerjarenonderhoudsplannen en onderhoudscontracten specifiek voor theaters rekening houdend met duurzame ontwikkelingen.Haalbaarheidsonderzoek

Met een haalbaarheidsanalyse scheidt ToornendPartners in een vroeg stadium veelbelovende ideeën van luchtkastelen. Het resultaat geeft inzicht in mogelijke oplossingen voor huisvestingsvraagstukken. ToornendPartners brengt varianten in beeld, geeft inzicht in technische, financiële en planologische (on)mogelijkheden en presenteert deze in een helder onderzoeksrapport.Programma van Eisen

Onze Programma’s van Eisen zijn geen droge opsomming van oppervlakken en technische eisen. Wij omschrijven uw bedrijfsproces, interviewen gebruikers, maken ons uw organisatie eigen,  toetsen op budgetten en uiteraard voegen we onze deskundigheid en brede ervaring toe. Het PvE van ToornendPartners is de leidraad tot de bouwfase opgesteld vanuit met een duurzaamheidsvisie. Met het PvE is in één oogopslag duidelijk of het ontwerpresultaat voldoet en waar bijsturing noodzakelijk is.Plantoets

Om te waarborgen dat een plan daadwerkelijk juist, volledig en op tijd gerealiseerd wordt en aan de uitgangspunten voldoet, is tussentijdse toetsing nodig. ToornendPartners levert een breed scala aan toetsingen. Onze rapportages geven u inzicht in bijsturingsmogelijkheden, te nemen maatregelen, financiële overzichten en consequenties etc., zodat u weloverwogen besluiten kan nemen om uw plan tot een goed einde te brengen.Onderhoudsplannen

Onderhoudsplannen zijn onmisbaar voor professioneel gebouwbeheer en soms verplicht bijvoorbeeld bij subsidieaanvragen. Onderhoud is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van eigenaar en gebruiker die in de huurovereenkomst vastligt. Als er geen afspraken vastliggen, dan kan ToornendPartners daarbij adviseren, ook als het gaat om specifieke installaties, zoals theatertechniek.