Erfgoeddepot Leuven, België

15.10.2019 – ToornendPartners heeft het onderzoek in opdracht van diverse cultuurorganisaties van de stad Leuven (KU Leuven, het Stadsarchief, Museum M, KADOC, PARCUM en Erfgoedcel Leuven) afgerond naar de ruimtebehoefte van de collecties, die in de toekomst in een gezamenlijk depot opgeslagen zullen worden.

Aan de hand van gedetailleerde berekeningen zijn keuzes gemaakt voor de benodigde opslagmethodes, bijbehorende oppervlakten en voorzieningen. Behalve het berekenen van het benodigde vloeroppervlak van de verschillende depotruimten en de beoogde gebouw, zijn naast opslag ook faciliteiten bepaald voor conservering en onderzoek en daarmee samenhangende werkzaamheden en dienstverlening. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen binnenkort vervolgstappen worden gezet.