Downloads

Op deze pagina staan alle documenten die u kunt downloaden.

ICAMT/ICOM 2020 Online presentatie over Museum Het Valkhof
De paper van de presentatie die Lian The op 7 oktober 2020 online heeft gegeven op het ICAMT congres over het masterplan voor Museum Het Valkhof te Nijmegen.

Het binnenklimaat in het programma van eisen van erfgoedinstellingen
Publicatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die onder andere met de inbreng van ToornendPartners tot stand is gekomen.

Brochure musea
Publicatie van ToornendPartners die de vraag beantwoordt of cultuurgebouwen beter ingezet kunnen worden voor cultuur.

Brochure depots
Publicatie van ToornendPartners over depotgebouwen.

Sustainability projects
Pagina 60-61 uit de publicatie van het Instituut voor Bouwrecht over het CollectieCentrum Nederland.

Brochure Podiumkunsten
Publicatie van ToornendPartners over gebouwen voor podiumkunsten.

Aanbestedingsplanner
Gratis te gebruiken hulpmiddel in excel om aanbestedingsprocedures mee te plannen (versie 4, gepubliceerd 26-02-2021) gebaseerd op de termijnen uit de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en het ARW 2016.

Brochure herbestemming
Publicatie van ToornendPartners over het herbestemmen van gebouwen.