Stadsschouwburg Velsen

Het prachtige Voorontwerp voor de renovatie en uitbreiding van de schouwburg, dat door de gemeente Velsen en door de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen is omarmd en vastgesteld als basis voor de verdere planuitwerking, werd met verve gepresenteerd door Bedaux de Brouwer Architecten. Het is zonder meer een “gouden ei” zoals directeur van de schouwburg, Jacob Bron, het plan met groot enthousiasme treffend omschreef. Met het verder zorgvuldig uitbroeden van dat mooie ‘ei’ gaan we in opdracht van de gemeente, samen met het ontwerpteam verder bestaande uit Van Rossum Raadgevende Ingenieurs BV voor de constructies, Adviesbureau DWA voor installatieadvies en  LBP|SIGHT voor de bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid, snel mee aan de slag!

 

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Kröller-Müller Museum, Otterlo

Het Kröller-Müller Museum heeft ambitieuze uitbreidingplannen. Uitbreiding van het gebouw is nodig om meer ruimte te scheppen voor de collectie, die van wereldniveau is en waarvan nu noodgedwongen grote delen in depot blijven. Ook is de uitbreiding een voorwaarde om de kwaliteit van de publieksbeleving in de toekomst te waarborgen en alle museale voorzieningen op het gewenste hedendaagse niveau te brengen. De uitbreiding biedt het museum tegelijkertijd een uitgelezen mogelijkheid om te verduurzamen.

In 2020 heeft de Japanse architect Tadao Ando een ontwerp geleverd voor de uitbreiding, met respect voor de natuurlijke omgeving en de bestaande gebouwen. Meest in het oog springende onderdeel van de uitbreiding is een nieuw entreepaviljoen, met de voorzieningen en de allure die bij een internationaal vermaard kunstmuseum passen. Door de transparantie van het paviljoen blijft het zicht op de bestaande gebouwen van Henry van de Velde en Wim Quist volledig intact. De overige bouwdelen worden grotendeels ondergronds gerealiseerd, met de voor de architectuur van Ando kenmerkende, geraffineerde lichttoetreding.
De uitbreiding zal bijdragen aan de herkenbaarheid, positionering en waardering van het Kröller-Müller Museum als een van de onbetwiste internationale museale iconen.

De bouw van de uitbreiding start naar verwachting eind 2025, begin 2026. De collectie van het museum en de beeldentuin blijven toegankelijk tijdens de bouwperiode.

 

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

DE KOM, Nieuwegein

In opdracht van de gemeente Nieuwegein heeft ToornendPartners voor Theater DE KOM het complete meerjarenonderhoudsplan gemaakt voor de theatertechnische installaties inclusief alle geluidsinstallaties en de toneelverlichting alsmede de zaalinrichting van de grote zaal en de theaterstoelen en de tribune van de kleine zaal.

 

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Pieter Teylers Huis

In maart is een belangrijke mijlpaal bereikt in de restauratie van het voormalige woonhuis van Pieter Teyler (1702-1778) en de geboorteplaats van Teylers Museum. Met het symbolisch openen van de monumentale voordeur aan de Damstraat door Teylers Museum directeur Marjan Scharloo is het pand na een jarenlange en ingrijpende restauratie officieel overgedragen door de restauratiepartners aan Teylers Museum. ToornendPartners heeft tijdens de restauratie het projectmanagement en bouwdirectie verzorgd.

De komende maanden werkt het museum verder aan de inrichting van dit unieke historische woonhuis van de founding father van het oudste museum van Nederland. Uitgangspunt hierbij vormen de Verlichtingsidealen van Pieter Teyler en waarom deze tot op de dag van vandaag relevant zijn. Pieter Teylers Huis opent in november 2021 voor het eerst voor het publiek, als nieuwe vleugel aan het museum.

ToornendPartners was eerder als projectmanager en directievoerder betrokken bij de gefaseerde renovatie en restauratie van delen van het bijzondere gebouwencomplex van het Teylers Museum en het Lorenzlab.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS