Stadsschouwburg Haarlem

In opdracht van het college van B en W van de gemeente Haarlem heeft Toornend & Partners – IPO onderzocht aan welke voorwaarden naar aard en omvang de schouwburg in Haarlem zou moeten voldoen en welke mogelijkheden er zijn om die voorwaarden te realiseren, met name ook bij een locatie in het Enschedécomplex te Haarlem.

Het onderzoek was gericht op capaciteitsmogelijkheden, nieuwbouwprogramma, nieuwbouw in het Enschedécomplex en uitbreiding en renovatie Wilsonsplein.

Begin 1993 is aanvullend nog een rapport opgesteld met betrekking tot mogelijkheden voor voortgezet gebruik van de schouwburg aan het Wilsonsplein.

(foto: Christan Richters)

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

PGGM Daalsesingel, Utrecht

Het kantoorgebouw aan de Daalsesingel te Utrecht is door het pensioenfonds PGGM op tekening gekocht van de projectontwikkelaar. Bij de aankoop werd Toornend & Partners door PGGM ingeschakeld en tot en met de oplevering heeft Toornend & Partners de contractbewaking verzorgd, inclusief de kwaliteitscontrole op uitwerking van het bestek en de uitvoering van het werk en het begeleiden van de onderhoudsperiode.

In 1990 werd Toornend & Partners opnieuw ingeschakeld bij de uitbreiding van het kantoorgebouw voor onder andere het opstellen van een technische omschrijving, planningen, prijsoverleg en directievoering.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Arno-Moeseldreef Utrecht

Indien een gebouw moet worden gerenoveerd is er vaak sprake van achterstallig onderhoud en behoefte aan kwaliteitsverbeteringen. Voor dit complex van woningen aan de Arno-Moeseldreef heeft Toornend & Partners – IPO voor het verbeteringsplan vijf modellen opgesteld oplopende van een eenvoudige tot een aanzienlijke verbetering. Op basis daarvan is een vergelijking gegeven tussen investeringen en huuropbrengsten in relatie tot het rendement van de belegging op langere termijn. Op basis van dat advies heeft de belegger een keuze gemaakt voor de renovatie die vervolgens onder begeleiding van Toornend & Partners – IPO is uitgevoerd.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Nieuw centrum Houten

De ontwikkeling van het centrum in Houten betekende het realiseren van 10.000 m2 winkels, 416 woningen, een bibliotheek, een sporthal en een zwembad. Op basis van een uitgebreid pakket voorwaarden zijn turnkey-aanbiedingen aan projectontwikkelaars gevraagd. De gemeente bood een huurgarantie voor zwembad en sporthal en was de koper voor de bibliotheek.

De woningbouwvereniging was de koper voor de woningen. De aanbiedingen werden geselecteerd op kwaliteit, koop- en huurprijzen.

Toornend & Partners – IPO verzorgde in opdracht van de gemeente de voorbereidingen, waaronder de contractvorming en begeleidde dit gehele project.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Gemeentehuis Bernisse

In augustus 1988 betrok de fusiegemeente Bernisse haar nieuwe raadhuis. Dit gebouw is tot stand gekomen volgens de nog steeds meest toegepaste procedure: het formuleren van de doelstellingen, het uitvoeren van een locatiestudie, het opstellen van een programma van eisen, het bestuderen van volledige nieuwbouw versus uitbreidingen, het ontwerpen en besteksgereedmaken, de aanbesteding, de uitvoering en de oplevering. Toornend & Partners – IPO adviseerde en verzorgde het projectmanagement.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

CIOS Bloemendaal

In opdracht van de gemeente Bloemendaal heeft Toornend & Partners in 1981 een onderzoek uitgevoerd betreffende de omvang en de mogelijke locatie voor een droge sportaccommodatie in de gemeente Bloemendaal. De sporthal was bedoeld voor gezamenlijk gebruik door de school voor sportopleiding CIOS en de gemeente Bloemendaal. Op 1 januari 1980 waren er 294 beoefenaren van zaalsport bij Bloemendaalse verenigingen, zaalhockey werd praktisch alleen beoefend.

De sporthal maakt tegenwoordig onderdeel uit van het Tettrode Sportcomplex en is de thuisbasis van sporters uit Overveen, Bloemendaal, Aerdenhout, Haarlem, Zandvoort en Santpoort.

(foto: Noord-Hollands Archief/Fotoburo de Boer)

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Gemeentehuis Houten

In Houten is een bouwblok gerealiseerd met daarin het gemeentehuis, een verhuurkantoor, woningen en een parkeergebouw op basis van een realisatie-overeenkomst. Toornend & Partners – IPO heeft gezorgd dat aan de overeenkomst een goede specificatie, inclusief het programma van eisen, ten grondslag lag. Na een voorselectie zijn drie studieopdrachten verstrekt voor turnkeyaanbiedingen.

Toornend & Partners – IPO heeft de aanbiedingen uitvoerig beoordeeld op prijs en kwaliteit. Aan de hand van de beoordeling is gekozen voor de combinatie ontwikkelaar/architect. Het bouwblok is in 1987/1988 in fasen opgeleverd en functioneert nog altijd als gemeentekantoor.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Stadhuis Muziektheater Amsterdam

Na vele financiële tegenslagen en vertragingen werd Toornend & Partners – IPO begin 1985 bij het project Muziektheater Amsterdam ingeschakeld. De taak was om zekerheid te verschaffen over de mogelijke oplevering en het daadwerkelijk realiseren van die oplevering. Op basis van gedetailleerde netwerkplanningen is vastgesteld dat in het Muziektheater op 23 september 1986 de openingsvoorstelling kon plaatsvinden. Vanaf maart 1986 werden de onderdelen van het theater successievelijk in gebruik genomen en de opening vond op 23 september 1986 plaats. In september 1988 trok de gemeente Amsterdam in het nieuwe stadhuis.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

De Trappenberg Huizen

Toornend & Partners – IPO heeft de renovatie en nieuwbouw van Revalidatiecentrum De Trappenberg volledig voorbereid en uitgewerkt: zowel in de programmafase, de schetsplanfase en de bestedingsgerede fase, inclusief aanbesteding, als in de uitvoeringsfase.

Tot de advieswerkzaamheden behoorden onder andere het opstellen van de projectorganisatie, het definitieve PvE en het kostenbudget, maken van planningen, bouwdirectie voeren, projectadministratie en projectmanagement.

Het revalidatiecentrum, inmiddels Merem Medische Revalidatie, is eind 2018 verhuisd naar Hilversum. Het terrein en de gebouwen van De Trappenberg zijn door een investeerder gekocht.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS