Residentie Zandvoet, De Panne (B)

Residentie Zandvoet in De Panne (België) is een kleinschalige ontwikkeling. Het betreft een gebouw met zeventien moderne appartementen aan de kust vlakbij de Franse grens. Dit project is een voorbeeld van goede inpassing en bouwen voor de markt. De kennis van de onroerendgoed- en bouwmarkt wordt niet een-twee-drie verkregen. Voor het appartementsgebouw Zandvoet aan de Belgische kust heeft Toornend & Partners N.V. Brussel, raadgevend ingenieurs voor immobiliën, de totale ontwikkeling begeleid.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

NCM Amsterdam

IPO Management en IPO Consulting hebben sedert 1972 voor de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM) gewerkt. IPO Consulting stelde de Programma’s van Eisen op voor verbouw en nieuwbouw aan de Keizersgracht en Wolvenstraat te Amsterdamen en IPO Management verzorgde het projectmanagement. Na de ingebruikname in 1980 heeft de NCM kantoren aan de Keizersgracht met een frontlengte van 90 meter.

Begin 21e eeuw is de NCM met een aantal internationale kredietverzekeraars samengegaan in Atradius.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Kabeltelevisie Den Haag

De aanleg van een kabeltelevisienet is een bijzonder project. Voor de begeleiding van de voorbereiding en de uitvoering is IPO onder meer ingeschakeld in Den Haag. In de periode van 1978 tot 1982 was met de aanleg een investering van 120 miljoen gulden gemoeid. IPO heeft daarna ook de aanleg van de kabeltelevisie voorbereid en begeleid in Haarlem en Arnhem.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Provinciaal kantoor Utrecht

In opdracht van het provinciebestuur heeft IPO het uitgebreide programma van eisen opgesteld voor het nieuwe provinciaal kantoor van Utrecht. In 1978 verhuisde het Provinciehuis vanuit het stadscentrum naar het nieuwe gebouw aan de Pythagoraslaan 101 in Rijnsweerd. De omgeving bestond indertijd vooral uit laagbouw zodat IPO vanuit de bouwopgave ook veel aandacht en budget vroeg het landschapsontwerp rondom het kantoor.

In 1995 is het kantoor uitgebreid met de 65 meter hoge toren en in 2012 verhuisde het provinciebestuur naar een nieuwe locatie. Het gebouw is verkocht aan een projectontwikkelaar en biedt thans kantoorhuisvesting aan een aantal bedrijven.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Hoofdbureau Politie Den Haag

De voorbereidingen en de uitvoering van het nieuwe hoofdbureau van de politie in Den Haag zijn intensief door IPO begeleid. Het nieuwe bureau bood ruimte aan circa 760 politiefunctionarissen en aan politiematerieel. Het project had een omvang van circa 34.000 m2 vloeroppervlak met een grote verscheidenheid aan speciale ruimten. Het gebouw voor het Hoofdbureau van politie in Den Haag is in 1980 in gebruik genomen.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Slotervaartziekenhuis Amsterdam

In 1975 is het Slotervaartziekenhuis opgeleverd. IPO heeft het projectmanagement verzorgd bij de realisatie om te zorgen dat het nieuwe ziekenhuis binnen budget en volgens planning werd gerealiseerd. Het ziekenhuis bevatte 700 bedden op een brutovloeroppervlak van 54.000 m2.

Koningin Juliana heeft de eerste paal in 1971 geslagen en op 21 juni 1976 verrichtte zij de openingshandeling voor het op dat moment modernste ziekenhuis in Europa. De architect was Bastiaan Johannes Odink, toen werkzaam bij of voor Dienst der Publieke Werken Amsterdam.

De stichtingskosten bedroegen circa 150 miljoen gulden.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Het Zonnehuis Beekbergen

Begin jaren ’70 bleek dat het bestaande verpleeghuis niet meer voldeed aan de toen geldende eisen. IPO heeft in overleg met de gebruikers het Programma van Eisen geschreven voor een nieuw verpleeghuis met 120 bedden. Tijdens de voorbereidingen en tijdens de uitvoering verzorgde IPO het projectmanagement.

In oktober 1976 werd gestart met de sloop van het oude gebouw. Het nieuwe verpleeghuis is op 30 mei 1978 in gebruik genomen en is nu onderdeel van Zorggroep Apeldoorn. Het Zonnehuis in Beekbergen is het oudste, nog als zodanig functionerende, verpleeghuis in Nederland.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Amstelhof Amsterdam (De Hermitage)

IPO verzorgde het gehele projectmanagement voor de aanpassingen aan het gebouw van Verpleeghuis Amstelhof, het bekende monument aan de Amstel. De werkzaamheden omvatten de begeleiding bij de programmering, bij het ontwerp, de voorbereidingen en tijdens de uitvoering. In 1978 werden de werkzaamheden afgerond. Het verpleeghuis telde 346 bedden.

De laatste bewoners van het verpleeghuis vertrokken in 2007, waarna Amstelhof verbouwd werd tot museum: de Hermitage Amsterdam.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Provinciehuis Drenthe

De eerste opdracht voor projectmanagement ontving IPO van het Provinciaal Bestuur Drenthe voor de bouw van het provinciehuis in Assen. De stichtingskosten bedroegen 23 miljoen gulden. De oplevering was in het voorjaar 1973. De bouw was vóór het gestelde tijdstip gereed en de kosten waren binnen het budget gebleven.

In 1980 werd IPO weer ingeschakeld om mee te werken aan de voorbereidingen voor het realiseren van de uitbreidingen aan het provinciehuis.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS

Oprichting IPO

Op 1 augustus 1971 heeft de civiel ingenieur Rob Toornend samen met onder andere enkele oud-collega’s van de Dienst der Publieke Werken Amsterdam b.v. Ingenieursburo voor Projektservice en Organisatie, kortweg IPO, opgericht. “IPO heeft all-round kennis en ervaring met betrekking tot alle soorten gebouwen, uitbreidingsplannen en stadsvernieuwingsprojecten.”

Het bureau met circa dertig medewerkers was gevestigd in het pand Bloemendaalseweg 121-123 in Bloemendaal.

<<< Terug naar VIJFTIG JAAR TOORNENDPARTNERS